Harens måned - mars - våren er her! Akupunktur med mer

Torsdag 5.3. kl 10.03 hoppet vi inn i harens måned. Lyset og fargene har kommet tilbake. Det er tid for vekst og nye prosjekter. Februar, mars og april er knyttet til tre-elementet og våren i den kinesiske kalenderen og tre-elementet handler nettopp om vekst og ekspansjon. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Vårjevndøgn

Den kinesiske kalenderen er justert etter både sol og måne. Vårjevndøgn (som i år er den 20.3.) anses der som midten av våren, høstjevndøgn midten av høsten, vintersolverv midten av vinteren og sommersolverv midten av sommeren. På hver side av disse merkedagene er det altså en og en halv måned som tilhører årstiden. Det vil si at det er tre måneder som tilhører hver årstid.  Harens måned (mars) er altså midt i våren i den kinesiske kalenderen og er preget av rent tre-element.

Etter vårjevndøgn “vokser Yang” som det heter, frem mot sommersolverv. Nå er vi i den halvdelen av året hvor Yang dominerer – blir det lysere og varmere for hver dag. Dagene blir lengre enn nettene det neste halve året. Den lyse årstid er her. Og apropos Korona …sollys er desinfiserende! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

En harmonisk vår?

Noen elsker denne tida på året – mens noen venter utålmodig på sommeren og blomstringen i mai og synes at mars og april er altfor lange. Hvis du er blant dem som ikke er så begeistret for denne tida på året så har du kanskje en ubalanse i galleblære og/eller lever – energien. Dette er nemlig knyttet til tre-elementet i den fysiske kroppen. Organenes energi i kinesisk medisin kommer til uttrykk i både sinnstilstand, humør og hvordan vi takler livets gleder og sorger. I tillegg til ulike kroppslige symptomer. 

Tre-elementets natur er å være i fri vekst og i fri flyt. Den den største utfordringen for tre-elementet er stagnasjon, i alle former.

Fysisk kan stagnasjon arte seg som anspenthet og oppblåsthet. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Emosjonelt som irritasjon, stress eller ustabilt energinivå. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Spirituelt kan det være tematikk omkring urettferdighet. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

…og dette er bare noen noen eksempler. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Tre-elementet liker også å lage planer og kan ha store visjoner. Dette kan lett “ta av», vi trenger forankring og gode rutiner for å strekke oss mot de store visjonene.

Sørg for å finne en god flyt i hverdagen! Å spise bra mat, få nok hvile, være med bra folk og å gjøre noe som du synes er gøy og meningsfylt gjør at du tåler mer uten å bli stressa. 

Ellers kan den kinesiske astrologien gi konkrete råd om hvilke av de fem elementer som er lykkebringende for deg og hvordan du kan aktivere dem med aktiviteter, fargebruk osv.

Og så kan du få mer konkrete individuelle råd om helse og kropp (kosthold, livsstil osv.) hvis du tar en tur til din lokale akupunktør.

God vår!

Feng Shui tips

Velkommen til mine årstidstips!

Jeg deler min kunnskap om hvordan du kan leve i samspill med naturens sykluser. Lær om deg selv, helse og kropp i månedens e-post!

Så gøy! Velkommen til sesongens tips