Akupunktur

Akupunktur er naturlig og bivirkningsfri behandling

Akupunktur er en levende medisin med gamle røtter.

Vi vet ikke eksakt hvor gammel akupunkturen er, men i Kina har man gjort arkeologiske funn av akupunkturnåler som er 6000 år gamle. Det europeiske funnet av steinaldermannen «Ötzi» viser at han fikk akupunkturbehandling for slitasjeskader i ryggen for 5300 år siden. De første skriftlige overleveringene med klassifisering av sykdommer, akupunkturpunkter, kirurgi, kost og urter kom 2000 år f.Kr. Denne medisinske kunnskapen har blitt overlevert gjennom klassiske tekster og er i dag en del av den kinesiske medisinen.

Akupunktur og moderne medisin

Akupunktur er en naturlig og bivirkningsfri behandling. Mange velger å prøve dette etter at antibiotika ikke har hatt ønsket effekt ved for eksempel ørebetennelse, luftveisinfeksjon eller urinveisinfeksjon.

Akupunktur som medisinsk system utfyller vestlig medisin. Du skal ikke slutte med medisin uten videre, dette må skje i samråd med lege. Jeg er opptatt av at mine pasienter har et godt forhold til fastlegen sin. Men jeg har mange ganger opplevd at pasienter ikke lenger har behov for ulike former for medisin, eller at bivirkningene har blitt til å leve med slik at man kan fortsette med nødvendig behandling som følge av akupunkturbehandling. Akupunkturen aktiverer kroppens egne ressurser og stimulerer til helbredelse. Og er dermed et miljøvennlig alternativ som kan bidra til å motvirke resistensutvikling mot antibiotika. Som offentlig godkjent sykepleier med fortid på infeksjonsavdeling er dette noe jeg er opptatt av.

At akupunkturen virker helhetlig innebærer at man kan oppleve bedre funksjon på andre områder enn det som gjorde at man søkte behandling i utgangspunktet. Flere av mine pasienter har f.eks. gitt utrykk for å sove bedre etter forebyggende behandling mot pollenallergi eller at migrenebehandlingen også ser ut til å gi generelt overskudd.

Moderne forskning har gjort interessante funn om akupunkturpunktenes funksjon. I kinesisk medisin beskrives hvert punkt med en rekke spesifikke funksjoner og hvilke impulser de gir. Punktene velges individuelt ut ved hver behandling ut fra din tilstand.

Akupunkturbehandling er en naturlig, helhetlig og bivirkningsfri behandling

Når nålene settes aktiveres punktene. Nålene er svært tynne (0.20 mm) og det er sjeldent at det oppleves som vondt at de blir satt. At du kjenner noe – et lett trykk, spreng, varme som brer seg eller lignende er ønskelig. Dette kalles «de qi» og er et tegn på at punktet er aktivert. Man ligger med nålene i ca 20 min. Det er både avspennende og behagelig, og det er ikke uvanlig å sovne på benken.

Energien i kroppen vil være bakenforliggende ved både fysiske og emosjonelle tilstander. Akupunkturbehandlingen påvirker energien og dermed kan behandlingen påvirke både kropp og sjel og virke beroligende ved stress og uro. Helhetlig behandling innebærer både fysiske, følelsesmessige og spirituelle aspekter av mennesket.

Mange gir utrykk for at de føler seg umiddelbart bedre rett etter behandlingen, for andre kan bedringen komme dagen etter eller etter noen behandlinger. Ved akutte tilstander kan det være nok med et 2-3 behandlinger. For tilstander som har stått lengre eller hvis man er mer nedkjørt kan lengre oppfølging være nødvendig. Ofte vil man føle en endring i tilstanden etter 4-6 ganger.

Still meg gjerne spørsmål!

Har du spørsmål om akupunktur akupunktur kan være noe for deg så ta kontakt! Jeg har lang erfaring og kan gi mer spesifikk informasjon om min erfaring i forbindelse med ulike tilstander. Jeg pleier å svare raskt tilbake på post@vibekeklev.no telefon (913 88 595) eller via Facebook.

Les mer om min bakgrunn

Finn raskt og enkelt bestille time online 

Jeg til byr behandling alle ukedager unntatt onsdag. Jeg har oggså ettermiddagstimer. Se min online timebestilling !