Modningsakupunktur – for bedre fødsel

Modningsakupunktur eller fødselsforberedende akupunktur, er forebyggende behandling som gis til den gravide i forkant av fødselen. Ideelt sett begynner man i svangerskapsuke 35, men man kan også starte nærmere fødselen.

I gamle tekster om kinesisk medisin finner vi omtalt forebyggende behandling av gravide og hvordan man med akupunktur kan hjelpe fødende. (1) Akupunktur bygger på en tradisjon som er flere tusen år gammel.

Forskning viser at man får en en bedre fødsel

I vår tid har det blitt gjennomført flere forskningsstudier som viser at forebyggende behandling med akupunktur har en svært gunstig effekt på fødselen.

Forskning gjennomført ved et tysk universitetsykehus (2) viser at fødselsforberedende akupunktur fører til at fødselen går nesten to timer fortere. Studien fastslår også at livmormunnen viser større gard av modenhet, at riene blir mer effektive  og at det dermed er mindre bruk av riestimulerende medisin når man har fått denne behandlingen.

Jordmødre fra New Zealand rapporterer også om færre tilfeller av keisersnitt, mindre bruk av epidural bedøvelse og færre fødsler som må settes i gang.(3)

Akupunktur er en ikke-medikamentell behandlingsform, og den er derfor velegnet for gravide. Forskning viser også at akupunktur er trygt for barnet i magen. (3)

Forskning gjennomført ved Tønsberg sykehus og ved Rikshospitalet (5) viser at akupunktur virker smertelindrende under fødsel. (4) Ønsker du å benytte deg av et slikt tilbud kan det være gode muligheter for det siden de fleste sykehus i dag tilbyr fødende akupunktur. Det kan være fint å gjøre seg kjent med behandlingsformen i forkant av selve fødselen.

Slik foregår det modningsakupunktur

Behandlingen legges opp individuelt 1 -2 ganger pr uke. Når terminen nærmer seg benyttes akupunkturpunkter som stimulerer til å starte fødselen, såkalte induksjonspunkter. Målet er å stimulere kroppen til selv å sette i gang fødsel når den er klar for det.

Min erfaring er at akupunktur til økt livskvalitet i den siste delen av svangerskapet. Tilstander som slitenhet, halsbrann, tett nese, emosjonelle svingninger, lett angst, søvnproblemer, hovenhet i kroppen og smerter behandles parallelt med den fødselsforberedende behandlingen. Når slike plager reduseres kan man få et bedre grunnlag for å gå inn i fødselen, barseltiden og tilpasse deg morsrollen.

Kildehenvisninger:
1) Elisabeth Rochant de la Vallèe (2007) Pregnancy and gestation in chinese classical texts
2) Geburtsh Frauenheilk 2000; 60: 513-518 Georg Thieme Verlag Stuttgart – New York
3) Debra Betts (2006) Acupuncture For Prebirth Tretatment: an observational study of its use in midwifery practice. Medical Acupuncture 17 (3):16-19
4) Raskere fødsel med akupunktur i Dagens medisin: http://www.dagensmedisin.no/nyheter/raskere-fodsel-med-akupunktur/

Har du spørsmål – ta gjerne kontakt!

Har du spørsmål om akupunktur så ta gjerne kontakt! Jeg pleier å svare raskt tilbake på post@vibekeklev.no telefon 91388595 , via messenger på Facebook eller på Instagram.

Ønsker du å bestille time?

Rull til toppen