Reading

Har du lyst til å prøve en reading?

Det ikke alltid så lett å holde kontakten med intuisjonen. Det er mye som forstyrrer. Men intuisjonen har nøkkelen til til vår sanne essens, den kan veilede deg mot et mer meningsfylt liv. Den vil vise deg hva som er sant, riktig og ekte for deg.

Det er din informasjon som dukker opp når jeg «leser». Jeg tolker og forklarer innholdet ditt for deg, det er nesten som en live drømmetydning.

Jeg er utdannet i reading og healing ved Astarte inspiration, eller «engleskolen», og er sertifisert derfra.

Leser nøytralt fra mitt ståsted

Det er viktig for meg at readingen skal føles trygg og støttende. Jeg vil møte deg i nøytralitet slik at budskapet fra sjelen din kan få utfolde seg fritt og slik at du kan komme i kontakt med magien som bor i deg!

Jeg kanaliserer ikke noe utenfor meg selv. Tvert i mot så kan forstyrrende energier oppdages og lukes ut hvis de dukker opp. Guddommelige energier, engler, forfedre og mødre som ønsker å hjelpe til, kan derimot dukke opp i reading. De kommer, hjelper til og så forsvinner de igjen.

Reading kan foregå ved at man sitter overfor hverandre i samme rom, over telefonen eller på skype.

Hva kan komme frem i en reading?

I en reading får du informasjon om livet ditt, og dette kan bringe klarhet til det du ønsker å ta fatt i. Det kan være en spesiell situasjon som du synes er vanskelig eller som du står fast med, noe som du ønsker belyst. Det er fint å ta tak i konkrete ting på denne måten.

Man kan også «lese fritt» og se på det budskapet som bare kommer av seg selv. Hva sjelen har i «innboksen» sin så og si – hva du står i nå og hva du for tiden bearbeider. Kanskje vil du forstå og verdsette deg selv på en ny måte?

Jeg leser ikke andre folk enn dem som har bestilt reading hos meg. Hvis du ønsker at jeg skal se på en vanskelig relasjon så kan jeg lese på din rolle i denne relasjonen. Når du får et nytt perspektiv kan det bidra til at du kommer deg videre. «It takes two to tango» heter det. Du kan endre relasjonen gjennom å endre deg.

Noen ganger er det helt konkrete ting som dukker opp i readingen. Det kan for eksempel være øvelser du kan gjøre og ting du bør spise. Andre ganger handler det mer om å gjenkjenne og anerkjenne følelser og få dette plassert gjennom konkrete bilder.

Det kan også komme frem traumer, frykt eller offerrolle som du er klart til å gi slipp på – også fra tidligere liv. Dette kan være med på å styre valg og hvordan du håndterer situasjoner i nåtiden. Når det gir slipp kan fokuset komme over på din sanne essens og din egen måte å leve livet på.

Virkning i livet – manifestering

Readingen kan vise deg veien videre i livet og gi deg bevissthet om hvordan du skaper livet ditt. Det som viser seg i livene våre til enhver tid, speiler hva som foregår inni oss. Dette fenomenet kalles manifestering.

En reading er både bevisstgjøring og energiarbeid. Det vil si at du både kan få klarhet omkring en situasjon og noe du står fast med. Når man jobber energetisk med et tema kan det skje at det plutselig løser seg på «magisk vis» etterpå.

Sjelens språk er poetisk

Reading kan gi mer jording og følelse av å stå støtt i din sannhet i vanskelige situasjoner. Dette kan gi dine valg en trygg forankring innover i hjertet ditt. Slik kan du stå støtt, trygt og solid – som et stort eiketre.

I reading kan man skjære gjennom og komme inn til det vare og myke. Da kan vi paradoksalt nok også få kraft til å tørre å stå i storheten og det guddommelige.

Det er en gave å få folde ut mer ut av seg selv og å tørre å ta skritt på sin egen vei. Det er også en gave til jorda å finpusse hvem vi er, hver og en av oss – at vi viser mer av vårt mangfold og vår individualitet. Å bli sett og bekreftet i reading kan være en del av denne finpussen.

En reading snakker sjelens språk, poetisk og i bilder. Logikk og intellekt gir ikke sjelen den næringen den trenger. Ønsker du å lytte og å ta imot budskapet?

Har du spørsmål – ta gjerne kontakt!

Har du spørsmål om akupunktur så ta gjerne kontakt! Jeg pleier å svare raskt tilbake på post@vibekeklev.no telefon 91388595 , via messenger på Facebook eller på Instagram.

Ønsker du å bestille time?

Skroll til toppen