Healing - ordløst energiarbeid som gir rom for vekst og hvile

Healing

ordløst energiarbeid

Healing

Healing handler om å gi rom for vekst. Det er ordløst engergiarbeid hvor mottageren ligger på benken med et teppe over seg. Du hviler mens jeg jobber rundt deg. Healingen gir en ekstra kvalitet til hvilen slik at du kan vokse mens du hviler.

Under healingen berører jeg noen ganger den fysiske kroppen din, eller jeg holder hendene mine over eller rundt deg. Du berøres også på sjeleplan. Healingen skjer i samklang med energien til ulike gudinner, guddommer og engler, alt etter hva som viser seg for meg.

Gull strømmer fra hendene og under healingen får vi være i denne strømmen.

Første gang jeg kjente hvordan hendene mine kan fungere, var da jeg som ung sykepleierstudent stelte en kreftpasient. Kreften hadde spredd seg til hjernen og hun hadde derfor mistet språket.  Jeg kjente smerten hennes mens vi stelte henne – det trykket og sprengte i hendene mine.

Siden den gang har jeg lært meg hvordan jeg kan skru healingkreftene på og av og funnet ut mer om hvordan healing fungerer.

Krystaller kan være gode hjelpere i healingarbeid og noen ganger bruker jeg dem. Det kan også dukke opp i healingen at astralkroppen trenger litt hjelp, eller andre tema. Jeg jobber med det som kommer.

Under kjærlige og helbredende hender kan undere skje – planter vokser opp – barn får omsorg – vakkert håndverk oppstår. Slik kan det også jobbes med energi, og vi får være del av skapelsen.

Du kan bestille healing på min online timebestilling  , ved å kontakte meg på mail: post@vibekeklev.no eller telefon 913 88 595