Ved vårjevndøgn er Yin og Yang i balanse - og nå det blir det lysere

Vårjevndøgn

I tiden rundt vårjevndøgn er dagen og natten like lange. Heretter blir dagene lengre enn nettene. Eller…for å si det på en annen måte: akkurat nå er det er balanse mellom yang (dag, lys, sol, aktivitet) og yin (natt, mørke, måne, hvile). Hver dag vil heretter gradvis bringe oss mer yang – det blir stadig mer lys og varme. Vi kan nyte at snø og is smelter og vi gir slipp på vinteren. Naturen forbereder seg på vekst. Vi kan glede oss over mer liv og aktivitet rundt oss. Fuglene kvitrer og sola varmer. De tidligste plantene begynner å titte frem.

Er du mest yin eller mest yang ?

I følge tradisjonell kinesisk medisin (TKM) har vi alle en medfødt konstitusjon. Dette kan være arvelige tendenser – styrker og svakheter. Alle tenderer mot en form for ubalanse med enten for mye yin eller for mye yang. Ubalansene kan være små eller store. Det kan være at disse ubalansene manifesterer seg med symptomer og plager. Eller det kan være noe man ikke tenker over som man lever fint med i hverdagen. 

En overaktiv og varm person kan ha for mye yang for lite yin. En frossen og passiv person kan ha for mye yin og for lite yang.

Når man kjenner til hva man selv tenderer mot kan man forebygge sykdom og fremme sin livskvalitet ved å skape en bedre harmoni. Ved å tilføre mer av det du trenger kan du skape balanse.

Skap balanse

Å balansere yin og yang kan man gjøre på mange måter, ikke bare med akupunktur.

Vi ser også på hva som skaper balanse gjennom kosten. Appelsin er en kjølende (yin) frukt – fint for dem som tenderer mot for mye yang. Saftig og leskende mens man nyter den varme påskesola!

Innen Feng Shui kan man bruke sterkere og varmer farger (som farger med toner av rødt eller gult) for dem som trenger mer yang. Med møbleringen vil man forsøke å skape omgivelser som innbyr og inspirerer til mer aktivitet. Spill musikk, tilrettelegg for god flyt gjennom vinduer og dører og ha god belysning. 

For dem som trenger mer yin vil kalde pastellfarger være gunstig. Likeledes møblering som stimulerer til ro og hvile. Skaff deg gjerne en god sofa med masse myke puter.

Naturen sier: «værsågod» – det er bare å nyte varmen og all annen form for yang i det halvåret som nå ligger foran oss!